เรียน สมาชิกเว็บไซต์โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
    ในปีการศึกษา 2556 โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Harm Prevention) และได้จัดทำ Facebook โครงการฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม บทความและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกโครงการฯ ทั้งอาสากาชาด ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่านสามารถเข้ามาใช้งาน Facebook โครงการฯได้ โดยหากท่านเป็นสมาชิก Facebook อยู่แล้ว เมื่อเข้าไปที่ Facebook ให้ค้นหาคำว่า "โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด" สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโปรดลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ได้ที่ www.facebook.com ก่อน
    สำหรับโรงเรียนที่ใช้เว็บไซต์นี้ในการสมัครขอการรับรองมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด หรือสมัครขอการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด และ ผู้ตรวจเยี่ยม ที่ต้องการทำรายงานการตรวจเยี่ยมและพิจารณาบุคคลดีเด่น ขอให้ท่านกดลิ้งค์นี้ สมัครขอการรับรอง ซึ่งจะเป็นหน้าจอเหมือนเดิมที่ใช้ในการสมัครขอการรับรองและบุคคลดีเด่น และทำรายงานการตรวจเยี่ยม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
สำนักงานอาสากชาด สภากาชาดไทย